Proposta de candidatura d’un esportista

Un any més, tornen els Premis Neptú.

Si ets o coneixes un esportista igualadí que juga amb un equip de fora presenta la proposta de candidatura perquè aquest pugui optar al Premi Neptú.

Per fer el registre ompliu tots els camps demanats en aquest formulari. Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada.

Premis Neptú 2018: Proposta de candidatures d'esportistes igualadins que juguen amb equips d'altres poblacions

 

Verificació

Conforme al que regula la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades recollides en aquest formulari seran tractades de forma confidencial i incorporades a un fitxer del que és responsable el Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada amb la finalitat de formalitzar la inscripció, la tutela dels i les jugadors/es durant les activitats, així com el contacte per a futures promocions o comunicacions, relacionades amb les activitats organitzades pel Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada. Així mateix s’informa que existeix la possibilitat que el Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada publiqui en la seva pàgina web oficial (www.esportigualada.cat), o als seus mitjans de difusió, imatges de les activitats que es realitzin durant l’activitat, sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l’afectat/ada. La cessió d’aquestes imatges inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o imatges capturades durant els esdeveniments organitzats pel Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada. El titular de les dades pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals emmagatzemades en els fitxers del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada enviant un correu electrònic a info@esportigualada.cat (adjuntant una fotocòpia del DNI).