Presentació de candidatures esdeveniments

Un any més, tornen els Premis Neptú.

Com a organitzador d’esdeveniments esportius de la ciutat d’Igualada, posem a la vostra disposició aquest formulari perquè pugueu presentar la candidatura de la vostra activitat més destacada.

Per fer el registre ompliu tota la informació necessària segons les característiques del vostre esdeveniment. Qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada.

Presentació candidatura a l'organització d'un esdeveniment esportiu

  • Comparteix els arxius de la foto i el vídeo a través d'algun dels serveis gratuits com:
    - Google Drive
    - WeTransfer al correu electrònic
    - Oficines del Servei d'Esports (C/ Carles Riba, s/n - 08700 d'Igualada). Cliqueu aquí per accedir a les indicacions corresponents de cada servei per compartir arxius.
 

Verificació

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Ajuntament d’Igualada
Finalitat           Inscripció i desenvolupament activitat dels Premis Neptú del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada
Legitimació    Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
Destinataris    Les dades no es cediran a tercers, si no és per al compliment d’una obligació legal
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l’Ajuntament número 1 08700 – Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic atencio.ciutadana@aj-igualada.net
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada)