Presentació candidatures escolars

Un any més, tornen els Premis Neptú.

Posem a la vostra disposició aquest formulari perquè pugueu presentar les candidatures dels vostres esportistes.

Per fer el registre ompliu tota la informació necessària segons les característiques del vostre centre. En el cas que hagiu de presentar candidatura de primària i de secundària, ompliu el formulari dues vegades amb les dades corresponents.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada.

Formulari de presentació de candidatures

 • Comparteix els arxius de la foto i el vídeo a través d'algun dels serveis gratuits com:
  - Google Drive
  - WeTransfer al correu electrònic
  - Oficines del Servei d'Esports (C/ Carles Riba, s/n - 08700 d'Igualada). Cliqueu aquí per accedir a les indicacions corresponents de cada servei per compartir arxius.
 • Comparteix els arxius de la foto i el vídeo a través d'algun dels serveis gratuits com:
  - Google Drive
  - WeTransfer al correu electrònic
  - Oficines del Servei d'Esports (C/ Carles Riba, s/n - 08700 d'Igualada). Cliqueu aquí per accedir a les indicacions corresponents de cada servei per compartir arxius.
 

Verificació

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Ajuntament d’Igualada
Finalitat           Inscripció i desenvolupament activitat dels Premis Neptú del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada
Legitimació    Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
Destinataris    Les dades no es cediran a tercers, si no és per al compliment d’una obligació legal
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l’Ajuntament número 1 08700 – Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic atencio.ciutadana@aj-igualada.net
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada)