Presentació de candidatures entitats

Un any més, tornen els Premis Neptú.

Com a entitat de la ciutat d’Igualada, posem a la vostra disposició aquest formulari perquè pugueu presentar les candidatures dels vostres esportistes més destacats. Per a la vostra informació, fem públiques les bases del lliurament dels Premis Neptú.

Aquest formulari està organitzat per candidatures:

 • Candidatura a l’esportista més destacat d’esport individual i/o col·lectiu
 • Candidatura a l’esportista promesa amb més projecció
 • Candidatura a l’equip base amb més projecció
 • Candidatura a l’entrenador/a més destacat/da
 • Candidatura de secció (només per aquelles entitats amb seccions)

Per fer el registre ompliu tota la informació necessària segons les característiques de la vostra entitat. Aquest any es convocarà als i les esportistes candidates a esportistes més destacats de l’entitat a una de les sessions de fotos a ROIG FOTOGRAFS, C/Sant Josep 13 d’Igualada.

Els dies proposats per fer les fotografies són:

 1. Dimecres 29 de gener de 18:00h a 20:00h
 2. Dijous 30 de gener de 18:00h a 20:00h
 3. Divendres 31 de gener de 18:00h a 20:00h
 4. Dissabte 1 de febrer de 10:00h a 13:00h

Els i les esportistes  promesa i entrenadors/es, un cop el jurat deliberi convocarem als finalistes a la sessió de fotografia.

 1. 15 de febrer de 10:00h a 13:00h
 2. 17 de febrer de 18:00h a 20:00h
 3. 18 de febrer de 18:00h a 20:00h

 Atenció:

> Per a les candidatures d’equips no hi haurà sessió fotogràfica i les imatges les haureu d’adjuntar vosaltres en el mateix formulari de proposta.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada.

Formulari de presentació de candidatures

 • Candidatures a l'esportista més destacat d'esport individual i/o col·lectiu

 • Secció

 • Omplir només en cas d'entitats amb seccions
 • Candidatura/es a l'esportista promesa amb més projecció

 • Un cop el jurat hagi decidit els/les finalistes, convocarem als/les escollits/des per realitzar la sessió de fotografia. Dies 15 de febrer de 10:00h a 13:00h i 17 i 18 de febrer de 18:00h a 20:00h.
 • Candidatura/es a l'equip base amb més projecció

 • Comparteix l'arxiu de la foto a través d'algun dels serveis gratuits com:
  - Google Drive
  - WeTransfer al correu electrònic
  - Oficines del Servei d'Esports (C/ Carles Riba, s/n - 08700 d'Igualada). Cliqueu aquí per accedir a les indicacions corresponents de cada servei per compartir arxius.
 • Comparteix l'arxiu de la foto a través d'algun dels serveis gratuits com:
  - Google Drive
  - WeTransfer al correu electrònic
  - Oficines del Servei d'Esports (C/ Carles Riba, s/n - 08700 d'Igualada). Cliqueu aquí per accedir a les indicacions corresponents de cada servei per compartir arxius.
 • Candidatura a l'entrenador/a més destacat/da

 • Un cop el jurat hagi decidit els/les finalistes, convocarem als/les escollits/des per realitzar la sessió de fotografia. Dies 15 de febrer de 10:00h a 13:00h i 17 i 18 de febrer de 18:00h a 20:00h.
 • Cessió i ús de la imatge

 

Verificació

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Ajuntament d’Igualada
Finalitat           Inscripció i desenvolupament activitat dels Premis Neptú del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada
Legitimació    Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
Destinataris    Les dades no es cediran a tercers, si no és per al compliment d’una obligació legal
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l’Ajuntament número 1 08700 – Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic atencio.ciutadana@aj-igualada.net
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada)