Bases dels Premis Neptú

1 .- Objecte convocatòria

L’Ajuntament d’Igualada reconeix la tasca realitzada per les entitats esportives i els esportistes d’Igualada, durant l’any 2019, ja que ells són una part important de la força d’Igualada com a ciutat esportiva.

Actualment, aquest reconeixement és concreta amb el lliurament dels Premis Neptú.

Els Premis són:

 • Premi Neptú a l’esportista més destacat d’esport individual
 • Premi Neptú a l’esportista més destacada d’esport individual
 • Premi Neptú a l’esportista més destacat d’esport col·lectiu
 • Premi Neptú a l’esportista més destacada d’esport col·lectiu
 • Premi Neptú a l’esportista promesa amb més projecció masculí
 • Premi Neptú a l’esportista promesa amb més projecció femení
 • Premi Neptú a l’equip de base masculí amb més projecció
 • Premi Neptú a l’equip de base femení amb més projecció
 • Premi Neptú a l’entrenador/a més destacat/da
 • Premi Neptú a l’organització d’un esdeveniment esportiu
 • Premi Neptú a un reconeixement personal

2 .- Destinataris

Poden ser candidats:

 • Esportistes i equips de les entitats esportives d’Igualada
 • Esportistes, nascuts a Igualada, que estiguin representant entitats esportives d’una altra ciutat.

Poden presentar els candidats:

 • Les entitats esportives d’Igualada
 • Els propis esportistes o les seves famílies
 • El Jurat.

3 .- Composició del jurat

El Jurat estarà format per un màxim de 9 persones:

President/a:    Regidor/a d’Esports

Vocals:

 • Personal de l’Ajuntament d’Igualada

Persones vinculades a l’esport local però que no formin part de cap Junta d’una entitat esportiva d’Igualada

4 .- Premis convocats

 1. Esportista masculí i femení més destacat de l’entitat

Proposar un i/o una esportista de l’entitat acompanyat d’un breu historial de mèrits.

L’edat per optar al premi,és ser majors de 12 anys (nascuts/des a partir de l’any 2007).

Tindran trofeu tots els esportistes presentats i, de tots aquests, en sortiran els 3 finalistes als Premis Neptú a l’esportista més destacat d’esport individual i col·lectiu masculí i femení.

Aquelles entitats que tenen seccions, també poden presentar un màxim de 2 esportistes més.

 1. Esportista promesa masculí i femení de l’entitat

Proposar un i/o una esportista dels equips de base que per la seva projecció i trajectòria pugui ser destacat.

L’edat compresa per optar al premi és des dels 12 anys. (nascuts/es any 2007) fins els 18 anys. (nascuts/es any 2001)

Només tindran trofeu els tres finalistes.

Important: L’entitat no pot presentar el mateix esportista pel Premi a esportista més destacat de l’entitat i pel Premi esportista promesa.

 1. Equip de base masculí i femení de l’entitat

Proposar un equip de base (masculí i/o femení) que per la seva trajectòria o mèrits pugui ser destacat.

L’edat compresa per optar al premi és de 12 anys (nascuts/es any 2007) fins els 18 anys. (nascuts/es any 2001).

Només tindran trofeu els dos equips finalistes.

Important: Dels Premis Neptú promesa (apartats 2 i 3), l’entitat ha de decidir si presenta un equip o un esportista. O es presenta un equip o es presenta un/a esportista individual.

 1. Entrenador/a

Proposar un/a entrenador/a de qualsevol equip o grup de l’entitat, tant pot ser entrenador de categories sèniors com de categories base, que per la seva trajectòria o mèrits pugui ser destacat/da.

Només tindran trofeu els tres finalistes.

Important: Si l’entrenador/a que es presenta en aquest apartat és el/la mateix/a entrenador/a de l’equip que opta a ser millor equip base, l’entitat ha de decidir presentar-lo a un dels dos premis. No pot optar als dos.

 1. Organització d’un esdeveniment esportiu

A aquest Premi hi poden optar totes les activitats esportives puntuals, que han tingut lloc a Igualada o que ha estat organitzada per una entitat esportiva fora del terme municipal d’Igualada.

Es considera puntual l’activitat que té una durada màxima d’una setmana.

 1. Reconeixement especial

Aquest Premi és un reconeixement a aquelles persones, entitats, empreses,…, vinculades al mon de l’esport d’Igualada que hagi destacat per la seva dedicació, treball, esforç, civisme, o també per organitzar, difondre i donar suport a l’esport igualadí.

És una proposta directe del/la regidor/a d’Esports al Jurat dels Premis.

5 .- Documentació a presentar

 • Formulari corresponent degudament omplert
 • Fotografia de cadascun dels esportistes presentats amb l’equipació de l’entitat.

6 .- Termini sol·licituds.

Els formularis de les candidatures es podran enviar fins el dia 24 de gener de 2020.