Presentació de candidatures entitats

Un any més, tornen els Premis Neptú.

Com a entitat de la ciutat d’Igualada, posem a la vostra disposició aquest formulari perquè pugueu presentar les candidatures dels vostres esportistes més destacats. Per a la vostra informació, fem públiques les bases del lliurament dels Premis Neptú.

Aquest formulari està organitzat per candidatures:

 • Candidatura a l’esportista més destacat d’esport individual i/o col·lectiu
 • Candidatura a l’esportista promesa amb més projecció
 • Candidatura a l’equip base amb més projecció
 • Candidatura a l’entrenador/a més destacat/da
 • Candidatura de secció (només per aquelles entitats amb seccions)

Per fer el registre ompliu tota la informació necessària segons les característiques de la vostra entitat. Aquest any es convocarà a tots els esportistes candidats, menys els equips proposats els quals heu d’adjuntar les vostres imatges, a una de les sessions de fotos al Complex Esportiu de Les Comes. En la candidatura d’esportistes promesa i entrenadors/es, un cop el jurat deliberi convocarem als finalistes a la sessió de fotografia.

Els dies proposats per fer les fotografies són:

 1. Dimecres 23 de gener de 18:00 a 21:00
 2. Dijous 24 de gener de 18:00 a 21:00
 3. Dissabte 26 de gener de 10:00 a 13:00

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada.

Formulari de presentació de candidatures

 • Candidatures a l'esportista més destacat d'esport individual i/o col·lectiu

 • Secció

 • Omplir només en cas d'entitats amb seccions
 • Candidatura/es a l'esportista promesa amb més projecció

 • Un cop el jurat deliberi, convocarem als esportistes classificats com a finalistes per venir a la sessió de fotografia. Us ho notificarem al febrer.
 • Candidatura/es a l'equip base amb més projecció

 • Comparteix l'arxiu de la foto a través d'algun dels serveis gratuits com:
  - Google Drive
  - WeTransfer al correu electrònic
  - Oficines del Servei d'Esports (C/ Carles Riba, s/n - 08700 d'Igualada). Cliqueu aquí per accedir a les indicacions corresponents de cada servei per compartir arxius.
 • Comparteix l'arxiu de la foto a través d'algun dels serveis gratuits com:
  - Google Drive
  - WeTransfer al correu electrònic
  - Oficines del Servei d'Esports (C/ Carles Riba, s/n - 08700 d'Igualada). Cliqueu aquí per accedir a les indicacions corresponents de cada servei per compartir arxius.
 • Candidatura a l'entrenador/a més destacat/da

 • Un cop el jurat deliberi, convocarem als entrenadors/es classificats com a finalistes per venir a la sessió de fotografia. Us ho notificarem al febrer.
 • Cessió i ús de la imatge

 

Verificació

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Ajuntament d’Igualada
Finalitat           Inscripció i desenvolupament activitat dels Premis Neptú del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada
Legitimació    Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
Destinataris    Les dades no es cediran a tercers, si no és per al compliment d’una obligació legal
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l’Ajuntament número 1 08700 – Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic atencio.ciutadana@aj-igualada.net
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada)