Presentació de candidatures entitats

Un any més, tornen els Premis Neptú.

Com a entitat de la ciutat d’Igualada, posem a la vostra disposició aquest formulari perquè pugueu presentar les candidatures dels vostres esportistes més destacats. Per a la vostra informació, fem públiques les bases del lliurament dels Premis Neptú.

Aquest formulari està organitzat per candidatures:

 • Candidatura a l’esportista més destacat d’esport individual i/o col·lectiu
 • Candidatura a l’esportista promesa amb més projecció
 • Candidatura a l’equip base amb més projecció
 • Candidatura a l’entrenador/a més destacat/da
 • Candidatura de secció (només per aquelles entitats amb seccions)

Per fer el registre ompliu tota la informació necessària segons les característiques de la vostra entitat. Perquè el material visual segueixi la mateixa línia, aquest any es convoca als candidats a una de les sessions de fotos al Complex Esportiu de Les Comes. Els dies proposats per fer les fotografies són:

 1. Dimecres 17 de gener de 18:00 a 21:00
 2. Dilluns 22 de gener de 18:00 a 21:00
 3. Dijous 25 de gener de 18:00 a 21:00

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada.

Premis Neptú 2018: Formulari de presentació de candidatures

 • Candidatures a l'esportista més destacat d'esport individual i/o col·lectiu

 • Candidatura/es a l'esportista promesa amb més projecció

 • Candidatura/es a l'equip base amb més projecció

 • Candidatura a l'entrenador/a més destacat/da

 • Secció

 • Omplir només en cas d'entitats amb seccions
 

Verificació

Conforme al que regula la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades recollides en aquest formulari seran tractades de forma confidencial i incorporades a un fitxer del que és responsable el Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada amb la finalitat de formalitzar la inscripció, la tutela dels i les jugadors/es durant les activitats, així com el contacte per a futures promocions o comunicacions, relacionades amb les activitats organitzades pel Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada. Així mateix s’informa que existeix la possibilitat que el Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada publiqui en la seva pàgina web oficial (www.esportigualada.cat), o als seus mitjans de difusió, imatges de les activitats que es realitzin durant l’activitat, sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l’afectat/ada. La cessió d’aquestes imatges inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o imatges capturades durant els esdeveniments organitzats pel Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada. El titular de les dades pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals emmagatzemades en els fitxers del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada enviant un correu electrònic a info@esportigualada.cat (adjuntant una fotocòpia del DNI).